ΚΑΜΙΝΕΤΟ 560306

Καμινέτο υγραερίου με μεταλίκh βάση (inox)

με σχάρα πιάτο ή σταθερό σχαράκι