ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ MAUER ΝΕW WAVE

Κύλινδρος υψηλής ασφάλειας με βούλες
και lazer σε διάταξη 3 σειρών

20,000,000 διαφορετικοί συνδυασμοί

Πιστοποίηση ΕN 1303
Πιστοποιητικό SKG

Πατενταρισμένο σύστημα προστασίας
Anti-bumping k Anti-picking
Aδιάτριτη προστασία

Πατενταρισμένη προστασία
κατά του σπασίματος με διαιρούμενο ωστίριο
που επεκτείνεται σε όλο το μήκος του κυλίνδρου

Απόλυτα ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιού
με ειδική προστασία κατά οποιαδήποτε παράνομης
αντιγραφής κλειδιού