ΗΛΕΚΡΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ CISA 11931

Ηλεκτρική κλειδαριά κουτιαστή με κύλινδρο, μπουτόν & γλώσσα αυτόματου κλειδώματος 

(δεξιά ,αριστερή) διαφόρων διαστάσεων

 

50mm
60mm

70mm

80mm